anzeige
anzeige

Augustusplatz

Augustusplatz
04109 Leipzig


Ist heute was los?

  • Meute am 14.06. um 18:30
  • Culture Beat am 18.06. um 16:30
  • Spider Murphy Gang am 23.06. um 19:00
  • Steve’n’Seagulls am 24.06. um 18:00
  • Leipzigs verschwundene Caféhäuser am 25.06. um 14:00
  • Labrassbanda am 29.06. um 16:00
  • Bürger Lars Dietrich am 30.06. um 15:00